Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  một cách to, [một cách] ầm lên
  a dog barking loudly
  con chó sủa ầm lên
  [một cách] lòe loẹt
  loudly dressed
  ăn mặc lòe loẹt