Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    làm thành vang dội
    Nội động từ
    trở thành vang dội