Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chúa tể
  lord of the region
  chúa tể cả vùng
  vua (tư bản độc quyền nắm một ngành công nghiệp nào đó)
  steel lord
  vua thép
  Chúa, Thiên Chúa
  Lord bless us
  cầu Chúa phù hộ chúng ta
  Our Lord
  Chúa chúng ta
  ngài, chúa công (tiếng tôn xưng)
  các thượng nghị sĩ (ở Anh)
  Lord Mayor
  ngài thị trưởng (thành phố Luân Đôn)
  My Lord
  thưa Chúa công, thưa ngài Thị trưởng, thưa ngài Chánh án tối cao, thưa Giám mục
  thượng nghị viện (Anh)
  drunk as a lord
  say túy lúy
  good Lord!
  trời! trời ơi!
  live like a lord
  xem live
  one's lord and master
  (đùa)
  đức ông chồng
  Lord knows
  có trời biết
  có trời biết nó moi câu chuyện khủng khiếp đó ở đâu ra
  year of our Lord
  xem year
  Động từ
  lord it over somebody
  sai bảo, ra oai, hống hách
  he likes to lord it over the junior staff
  ông ta thích ra oai với đám nhân viên cấp dưới

  * Các từ tương tự:
  lord-in-waiting, lord's day, lord's prayer, lordliness, lordling, lordly, lordosis, lordotic, Lords spiritual