Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • không cân, bên to bên nhỏ, bên cao bên thấp
    a lopsided grin
    nụ cười méo xệch miệng