Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

longingness /'lɔɳiɳnis/  

  • Danh từ
    sự ước ao, sự mong đợi, sự khát khao, sự ham muốn