Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

long pig /'lɔɳ'pig/  

  • Danh từ
    thịt người
    người bị ăn thịt (ở bộ lạc ăn thịt người)