Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lodgement /'lədʒmənt/  

 • Danh từ
  (cũng lodgment)
  sự đệ trình, sự đưa ra (lời phàn nàn…)
  cáu đọng lại
  a lodgement of dirt in a pipe
  cáu đọng lại trong chiếc điếu hút thuốc