Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

loath-to-depart /'louðtədi'pɑ:t/  

  • Danh từ
    bài hát tiễn chân