Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều loaves)
  ổ bánh mì lớn
  half a loaf is better than none (than no bread)
  có ít còn hơn không
  Động từ
  phí thời gian một cách vô ích
  đừng có đứng đó phí thời gian vô ích, có nhiều việc phải làm đấy
  loaf around the house all day
  quanh quẩn trong nhà suốt ngày

  * Các từ tương tự:
  loaf sugar, loafer, loaferish