Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    mềm mại; uyển chuyển; nhanh nhẹn

    * Các từ tương tự:
    lithesomeness