Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

litheness /'laiðnis/  

  • Danh từ
    tính mềm mại, tính dễ uốn
    tính yểu điệu, tính uyển chuyển