Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

listening post /'lisniɳpoust/  

  • Danh từ
    (quân sự) địa điểm nghe ngóng (hoạt động của địch)