Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lissomness /'lisəmnis/  

  • Danh từ
    sự mềm mại, sự uyển chuyển