Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    mềm mại; uyển chuyển; nhanh nhẹn