Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lip-language /'lip læɳgwidʤ/  

  • Danh từ
    ngôn ngữ bằng môi