Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lip-labour /'lip leibə/  

  • Danh từ
    lời nói không đi đôi với việc làm