Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    hời hợt ngoài miệng; không thành thực