Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nấn ná
  linger at home after leave
  nấn ná ở lại nhà sau kỳ nghỉ phép
  la cà
  linger on the way
  la cà trên đường đi
  còn thoi thóp; còn rơi rớt lại
  mặc dù ốm đến mức tuyệt vòng, ông ta còn thoi thóp hàng tháng nữa
  the custom still linger [onin some villages
  phong tục ấy vẫn còn rơi rớt lại ở một số làng

  * Các từ tương tự:
  lingerer, lingerie, lingering, lingeringly