Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  mềm, không chắc
  a limp edition
  cuốn sách đóng bìa mềm
  yếu ớt
  a limp handshake
  cái bắt tay yếu ớt
  Động từ
  đi khập khiễng
  cầu thủ bị thương đi khập khiễng dần dần ra khỏi sân
  bay rề rề, chạy ì ạch (máy bay, tàu thủy sau tai nạn)
  Danh từ
  sự đi khập khiễng

  * Các từ tương tự:
  limpet, limpid, limpidity, limpidly, limpidness, limpingly, limply, limpness