Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (cũ)
  mềm dẻo, dễ uốn
  Động từ
  limber up
  (thể thao)
  khởi động (trước khi vào trận đấu)