Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

likeliness /'laiklihud/  

  • Danh từ
    sự có thể đúng, sự có thể thật
    có thể, có nhiều khả năng