Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

light-headedness /,lait'hedidnis/  

  • sự chóng mặt; sự choáng váng