Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

light heavyweight /'laitheviweit/  

  • (thể thao)
    hạng cân vừa (quyền Anh)