Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lieutenant-commander /lef'tenəntkə'mɑ:ndə/  

  • Danh từ
    (quân sự) thiếu tá hải quân