Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ, số nhiều lieder /'li:də/
    bài ca, bài thơ (Đức)