Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số ít) (lóng) sự đánh bại
  give somebody a [right] licking
  đánh bại ai
  sự đánh đập
  if your father hears bout this he'll give you such a licking
  bố cậu mà nghe được, ông cho cậu một trận nên thân đấy!