Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

liberally /'libərəli/  

  • Phó từ
    [một cách] hậu hĩ, [một cách] nhiều
    rolls spread liberally with butter
    những ổ bánh mì phết nhiều bơ
    [một cách] tự do phóng khoáng