Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cỏ chanh (cỏ cứng ở vùng nhiệt đới, ngửi (như) mùi chanh dùng làm hương liệu cho xà phòng)