Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (nhạc) nét chủ đạo
    chủ đề quán xuyến