Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

leisurely /'leʒəli/  

  • Tính từ, Phó từ
    rỗi rãi, nhàn hạ