Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

leisureliness /'leʤəlinis/  

  • Danh từ
    sự rỗi rãi, sự rảnh rang; sự thong dong