Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

legendary /'ledʒəndri/  

 • Tính từ
  [có tính chất] truyền thuyết; đã đi vào truyền thuyết
  legendary heroes
  những anh hùng đã đi vào truyền thuyết
  nổi tiếng
  this restaurant is legendary for its fish
  tiệm ăn này nổi tiếng về món cá