Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lechery /'let∫əri/  

  • Danh từ
    sự dâm đãng