Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

leather-jacquet /'leðə,dʒækit/  

  • Danh từ
    (động vật)
    ấu trùng muỗi nhện