Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (Mỹ, khẩu ngữ)
  dọa dẫm ai, đe dọa ai
  lean [up] on somebody (something) [for something]
  dựa vào
  dựa vào lời khuyên của các bạn anh ta
  lean towards something
  thiên về
  thiên về chủ nghĩa xã hội