Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều lay-bys) (Anh) (Mỹ rest stop)
    góc [thụt vào để] đỗ xe (ở đường phố)