Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lawsuit /'lɔ:su:t/  

  • Danh từ
    việc kiện cáo, việc tố tụng
    enter (bring ina lawsuit against somebody
    đệ đơn kiện ai