Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

laughter /'lɑ:ftə[r]/  

 • Danh từ
  sự cười, tiếng cười
  burst (breakinto laughter
  cười phá lên
  a house full of laughter
  căn nhà rộn rã tiếng cười