Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lathery /'lɑ:ðəri/  

  • Tính từ
    có bọt (chất nước)
    xoa xà phòng (để cạo râu)
    đổ mồ hôi (ngựa)