Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

latency period /'leitənsi'piəriəd/  

  • Danh từ
    (tâm lý học) thời kỳ phát triển cá tính (từ lúc 4 5 tuổi đến lúc mới lớn lên)