Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

last mile /'lɑ:st'mail/  

  • Danh từ
    dặm đường cuối cùng (của người bị kết án tử hình đi từ xà lim ra pháp trường)