Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lankiness /'læηkinis/  

  • Danh từ
    sự cao lêu đêu