Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

languishment /'læɳgwiʃmənt/  

  • Danh từ
    sự ốm mòn, sự tiều tuỵ
    sự uể oải