Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

languishing /'læηgwi∫iη/  

  • Tính từ
    héo hon, ảo não
    a languishing sigh
    tiếng thở dài ảo não