Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đường làng
  đường biển, [ngõ] hẻm
  Drury Lane
  hẻm Drury
  làn đường dành cho xe cộ đi hàng một
  đường hàng hải; đường bay
  đường đua (cho mỗi vận động viên)
  the world champion is in lane four
  nhà vô địch thế giới ở đường đua

  * Các từ tương tự:
  laneway