Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

landscape-painter /'lænskeip peintə/  

  • Danh từ
    hoạ sĩ vẽ phong cảnh