Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lance-sergeant /'lɑ:ns'sɑ:dʤənt/  

  • Danh từ
    (quân sự) đội quyền (trong quân đội Anh)