Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    hàng hiên dùng như phòng khách ngoài trời (trong mùa hè)