Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đèn
  electric lamp
  đèn điện
  oil lamp
  đèn dầu
  table lamp
  đèn để bàn
  an infrared lamp (y hc)
  đèn hồng ngoại

  * Các từ tương tự:
  lamp wick, lamp-chimney, lamp-holder, lamp-post, lamp-socket, lampas, lampblack, lampern, lampion