Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự buộc
  cái buộc
  chút rượu bỏ vào thức ăn, đặc biệt là đồ uống (ví dụ cà phê) để thêm hương vị
  lớp gạch xây thêm vào tường bằng đá để tăng sức chịu đựng
  (thông tục) trận đòn đánh, quất bằng roi